Instruktion

UKÄ är en statlig myndighet. Det är regeringen som styr vår verksamhet genom en instruktion. Instruktionen beskriver våra ansvarsområden och vilka uppgifter som vi ska utföra.

Till UKÄ:s instruktion