Utvärdering av satsning på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

UKÄ ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Utbildningen ges av Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021.