Utvärdering av forskning

UKÄ har i uppdrag att utveckla det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så att det nu även omfattar forskning. Den 6 april 2018 redovisade UKÄ förslag på övergripande ramar och principer för att granska lärosätenas kvalitetssäkring av forskning till regeringskansliet. Under 2019 ska UKÄ pilottesta granskningsuppdraget.

Läs mer om Utvärdering av forskning