Uppföljning: Rekryteringsmål för professorer

Uppföljning och utvärdering av utfallet av rekryteringsmål för professorer perioden 2017-2019. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020.