Uppföljning och utvärdering: Försöksverksamhet med övningsskolor

Sedan 2014 pågår en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor för att höja kvaliteten i lärarutbildningen. När den femåriga försöksperioden är slut ska regeringen överväga om övningsskolor ska bli en permanent verksamhet. UKÄ har i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten. I december 2017 lämnade UKÄ en delrapport. Slutrapporten ska UKÄ lämna 2020.

Läs mer om uppdraget om övningsskolor