Uppföljning av inaktivitet

UKÄ ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. Uppdraget redovisas till regeringen senast den 22 februari 2020.