Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

UKÄ ska följa upp vilka inriktningar som lärosäten ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsköterskeutbildningarna. Syftet är att få en överblick av utbildningsutbudet och kunna följa detta över tid. Uppdraget redovisas till regeringen senast den 3 maj 2019.