Kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken

UKÄ, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan ska på uppdrag av regeringen kartlägga och analysera hur olika utbildningsformer kan komplettera varandra och bidra till att förbättra kompetensförsörjningen inom vården. Myndigheterna ska identifiera vilka möjligheter och hinder som finns kopplade till utbildningssystemets utformning för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg, men som saknar högskoleutbildning, att utbilda sig till ett hälso- och sjukvårdsyrke som kräver högskoleutbildning. Myndigheterna ska även lämna förslag på hur dessa utbildningsvägar kan förtydligas.

UKÄ ska lämna förslag på åtgärder som syftar till att öka möjligheterna för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högskoleutbildning. Vidare uppdrar regeringen åt UKÄ att analysera vilka möjligheter och utmaningar som finns i fråga om utbildning i arbetsintegrerad form där studenterna kan arbeta inom hälso- och sjukvården samtidigt som de studerar.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen 30 september 2021 och slutredovisas senast 15 december 2022.

Läs: Delredovisning av uppdraget att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken

Kontakta Karin Holmvall vid frågor.