Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031

UKÄ har tillsammans med ett antal myndigheter fått i uppdrag att följa upp funktionshinderpolitiken 2021-2031. En redogörelse bör lämnas för hur de fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken har beaktats i myndighetens arbete, där det är tillämpligt. Detta gäller då principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt att förebygga och motverka diskriminering. En redogörelse ska vidare lämnas för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av att det nationella målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.


Läs: Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken Pdf, 198.6 kB.
under 2021–2031 Pdf, 198.6 kB.

Kontakta Agnes Ers vid frågor.