Uppföljning av visstidsanställningar

Universitetskanslersämbetet ska följa upp andelen visstidsanställningar vid universitet och högskolor.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.

Kontakta Eva Stening vid frågor.