Uppföljning av mobilitet mellan högskolan och andra sektorer

Universitetskanslersämbetet ska följa upp mobiliteten, i båda riktningarna, mellan högskolan och andra sektorer.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.

Kontakta Martin Söderhäll vid frågor.