Uppföljning av European Graduate Tracking Initiative

Universitetskanslersämbetet ska följa och samordna arbetet med European Graduate Tracking Initiative.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Kontakta Bahar Faraz vid frågor.