Uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå

Universitetskanslersämbetet ska följa upp universitets och högskolors dimensionering av utbildning på forskarnivå.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.

Kontakta Ingrid Pettersson vid frågor.