Översyn av rättsliga förutsättningar att etablera utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige

Universitetskanslersämbetet ska göra en översyn av de rättsliga förutsättningarna för etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 10 maj 2022.

Kontakta Mikael Herjevik vid frågor.