Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Regeringen har beslutat att förlänga det uppdrag som 2016 gavs till flertalet myndigheter, däribland UKÄ, att tillhandahålla praktikplatser åt arbetssökande med funktionsnedsättning och till nyanlända arbetssökande. Att få arbetslivserfarenhet från statliga myndigheter kan både utveckla individen och stärka möjligheterna till ett framtida jobb. Uppdraget är förlängt fram till och med den 31 december 2023.

Kontakta Christer Ericsson vid frågor.