Minskade utsläpp från tjänsteresor

Universitetskanslersämbetet ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

Kontakta Per Westman vid frågor