Uppföljning av universitets och högskolors föreskrifter

UKÄ ska följa upp lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter. Uppföljningen ska göras i syfte att stärka lärosätenas arbete, särskilt i fråga om hur och var föreskrifterna görs tillgängliga.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2021.

Kontakta Mikael Herjevik vid frågor.