Uppföljning av sommarkurser

UKÄ har i uppdrag att göra en uppföljning av regeringens ökade satsning på sommarkurser (U2019/04118/UH). Uppdraget har förnyats och redovisas 15 juni 2021.

Tidigare uppdraget redovisades till regeringen den 15 juni 2020.

Läs uppföljningen av sommarkurser

Kontakta Tomas Gustavsson vid frågor.