Uppföljning av sommarkurser

UKÄ ska följa upp regeringens ökade satsning på sommarkurser (U2019/04118/UH). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 juni 2020.

Kontakta Tomas Gustavsson vid frågor.