Uppföljning av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

UKÄ ska följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nytt examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön. Uppföljningen ska göras i syfte att stärka lärosätenas arbete.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2021.

Kontakta Mikael Herjevik vid frågor.