Redovisning till Bonus Copyright Access

UKÄ ska senast den 4 maj 2020 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek.för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2019.

Kontakta Eva-Marie Larsson vid frågor.