Tematisk utvärdering av breddad rekrytering

Universitetskanslersämbetet ska genomföra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 §). Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet.

Utvärderingen ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

För frågor kontakta Anna-Karin Malla.