Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

UKÄ ska fortsätta utveckla uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Uppdraget redovisas i årsredovisningen.

Kontakta Ulrika Boman vid frågor.