Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

UKÄ ska fortsätta utveckla uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Uppdraget redovisas i årsredovisningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 15 november 2021.

Kontakta Ulrika Boman vid frågor.