Uppföljning av inaktivitet

UKÄ har i uppdrag att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. Uppdraget har förnyats och rapporteras 2 april 2021.

Tidigare uppdrag redovisades till regeringen den 31 mars 2020.

Läs redovisningen av uppföljningen av inaktivitet.

Kontakta Tomas Gustavsson vid frågor.