Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

UKÄ har i uppdrag att följa upp vilka inriktningar som lärosäten ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsköterskeutbildningarna. Syftet är att få en överblick av utbildningsutbudet och kunna följa detta över tid.

Detta är ett återkommande uppdrag.

Läs slutredovisningen för 2021.
Läs slutredovisningen för 2020.
Läs slutredovisningen för 2019.

Kontakta Gunnar Söderman vid frågor