Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

UKÄ ska följa upp vilka inriktningar som lärosäten ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsköterskeutbildningarna. Syftet är att få en överblick av utbildningsutbudet och kunna följa detta över tid.

Detta är ett återkommande uppdrag. Pågående uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 4 maj 2020.

Kontakta Tomas Gustavsson vid frågor.

Läs slutredovisningen för 2019.