Kompetensförsörjning av digital spetskompetens

UKÄ och Tillväxtverket har i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.

Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter. Slutredovisning ska ske senast den 31 oktober 2022 till Regeringskansliet.

Läs mer om uppdraget.

Kontakta Jonas Öhlin vid frågor.