Kriterier för benämning av universitet

Universitetskanslersämbetet ska lämna förslag på kvalitetskriterier som kan användas vid regeringens beslut om benämningen universitet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2021.

Kontakta Stella Annani vid frågor.