Utredning av stapling av tidsbegränsade anställningar

Universitetskanslersämbetet ska undersöka förekomst av och analysera så kallad stapling av tidsbegränsade anställningar (tidsbegränsade anställningar som baseras på högskolans särskilda reglering som varvas med andra tidsbegränsade anställningar). Universitetskanslersämbetet ska inhämta synpunkter från Vetenskapsrådet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2022.

Kontakta Helena Wintgren vid frågor.