Uppföljning av karriärvägar och meriteringssystem

Universitetskanslersämbetet ska följa upp lärosätenas strategiska arbete med karriärvägar och meriteringssystem med öppen och transparent rekrytering. I uppdraget ingår att kartlägga hur meriteringssystemen premierar undervisning, samband mellan forskning och utbildning, och samverkan med omgivande samhälle. Vidare ingår att kartlägga hur kvinnors och mäns möjligheter att meritera sig tillvaratas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2022.

Kontakta Helen Dryler vid frågor.