Redovisning av verksamheten vid Mälardalens högskola ur ett kvalitetsperspektiv

Universitetskanslersämbetet ska lämna en redovisning av verksamheten vid Mälardalens högskola ur ett kvalitetsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2021.