Översyn av rättsliga förutsättningar att etablera utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige

Universitetskanslersämbetet ska göra en översyn av de rättsliga förutsättningarna för etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige.

Uppdraget redovisades till regeringen (Utbildningsdepartementet) i maj 2022.

Läs rapporten: Etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige Pdf, 1.4 MB.

Kontakta Mikael Herjevik vid frågor.