Översyn av examensbeskrivning för psykologexamen

Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att se över behovet av en ändrad examensbeskrivning av psykologexamen vad gäller målen om att bedriva psykologisk behandling respektive bedriva psykoterapi. I uppdraget ingår att genomföra konsekvensanalys av de förslag som lämnas, t.ex. vad gäller vilka konsekvenser förslagen får för psykoterapeutexamen.

Översynen ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2022.

Läs rapporten i pdf: Psykologexamen, Revideringsbehov av två examensmål– rapportering till regeringen Pdf, 2.1 MB.

Kontakta Ulrika Thafvelin vid frågor.