Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet har enligt sin instruktion i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Genom en ändring i regleringsbrevet hösten 2020 har UKÄ också fått i uppdrag att fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 ska redovisas senast den 1 september 2021.

Kontakta Agnes Ers vid frågor.