Översyn av resultatindikatorer

UKÄ haft i uppdrag att se över resultatindikatorerna för uppföljning av målet i budgetpropositionen för området universitet och högskolor. Om det behövs kommer förslag på nya eller förändrade indikatorer att tas fram. Uppdraget utförs i samråd med bland annat Vetenskapsrådet och Universitets- och högskolerådet.

Uppdraget ska redovisades till regeringen den 15 februari 2021.

Läs redovisningen av översynen av resultatindikatorer