Uppföljning av universitets och högskolors föreskrifter

UKÄ haft i uppdrag att följa upp lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter. Uppföljningen ska göras i syfte att stärka lärosätenas arbete, särskilt i fråga om hur och var föreskrifterna görs tillgängliga.

Uppdraget redovisades till regeringen den 1 mars 2021.

Läs redovisningen om uppföljning av universitets och högskolors föreskrifter