Uppföljning av sommarkurser

UKÄ har gjort en uppföljning av regeringens ökade satsning på sommarkurser (U2019/04118/UH). Uppdraget redovisades till regeringen den 15 juni 2020.

Läs uppföljningen av sommarkurser