Uppföljning av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

UKÄ haft i uppdrag att följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nytt examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön. Uppföljningen ska göras i syfte att stärka lärosätenas arbete.

Uppdraget redovisades till regeringen den 1 mars 2021.

Läs redovisingen om uppföljning av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön