Uppdrag att kartlägga studenthälsovården

Universitetskanslersämbetet har haft i uppdrag att kartlägga hur lärosätenas bedriver studenthälsovård, där skillnader i hur studenthälsovården är organiserad på olika lärosäten framgår. I uppdraget ingår att belysa studenternas tillgång till studenthälsovård samt eventuella brister i hur studenthälsovården är organiserad på universitet och högskolor. Vid behov ska UKÄ lämna förslag på åtgärder för en mer ändamålsenlig studenthälsovård och vid behov även lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget redovisades till regeringen den 21 december 2020.

Läs redovisingen av uppdraget att kartlägga studenthälsovården.