Kartläggning av lokalt beslutade urvalsgrunder

Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning.
Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

För frågor kontakta Rasmus Sundin