Kartläggning av hur ämnes- och yrkeslärarutbildningarna förbereder för arbete i kommunal vuxenutbildning

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga och analysera hur universitet och högskolor inom ramen för ämnes- och yrkeslärarutbildningarna förbereder studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning utifrån kraven i högskoleförordningen (1993:100) som bland annat anger att studenten ska visa kännedom om vuxnas lärande (bilaga 2, examensordningen). Syftet med uppdraget är att ge en översiktlig nationell bild och bidra till lärosätenas kvalitetsutvecklingsarbete.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2021.

För frågor kontakta Ulrika Boman.