Utveckla uppföljningen av vissa anställningar

UKÄ ska fortsätta att utveckla uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander, meriteringsanställningar, visstidsanställningar och mobiliteten i högskolan. Uppdraget redovisas i årsredovisningen.

Kontakta Eva Stening vid frågor.