Utvärdering av satsning på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

UKÄ har utvärderat satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

I uppdraget ingick att utvärdera genomförande och resultat av satsningen med utgångspunkt i de syften som angavs i propositionen Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (prop. 2015/16:142). Uppdraget redovisades till regeringen i mars 2020.

Läs mer om uppdraget.