Uppföljning av inaktivitet

UKÄ haft i uppdrag att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. Uppdraget redovisades till regeringen den 31 mars 2020.

Läs slutredovisningen.