Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden

I UKÄ:s uppgift att följa och redovisa examinerades etablering på arbetsmarknaden ingår att följa etableringen av personer med utländsk utbildning som genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas. Uppdraget redovisades till regeringen i mars 2019.

Läs slutredovisningen.