Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

UKÄ ska följa upp vilka inriktningar som lärosäten ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsköterskeutbildningarna. Syftet är att få en överblick av utbildningsutbudet och kunna följa detta över tid. Uppdraget redovisades till regeringen i maj 2019.

Läs slutredovisningen.