Redovisning till Bonus Copyright Access

UKÄ ska senast i maj varie år överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek.för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende föregående budgetåret.

Kontakta Maria Ljung vid frågor.