Uppföljning av sommarkurser

UKÄ har i uppdrag att göra en uppföljning av regeringens ökade satsning på sommarkurser (U2019/04118/UH). Uppdraget har förnyats och redovisas 15 juni 2022.

Tidigare uppdraget redovisades till regeringen den 15 juni 2020.

Läs rapporten Sommarkurser förkortar inte studietiden för alla typer av examina.

Läs uppföljningen av sommarkurser

Kontakta Gunnar Söderman vid frågor.