Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden

I UKÄ:s uppgift att följa och redovisa examinerades etablering på arbetsmarknaden ingår att följa etableringen av personer med utländsk utbildning som genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

Detta är ett återkommande uppdrag. Pågående uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2023.

Läs rapporten Etablering på arbetsmarknaden efter kompletterande utbildning.

Läs slutredovisningen för 2019.

Kontakta Anna Bengtsson vid frågor.