Pedagogiskt utvecklingsarbete

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

Genom en ändring i UKÄ:s regleringsbrev den 30 augusti 2018 fick myndigheten i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Redovisningen ska även innehålla fördjupningsstudier av den verksamhet som bedrivs och vad den resulterat i. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2019.

UKÄ hoppas i förlängningen att den pedagogiska utvecklingen i högskolan ska få en större uppmärksamhet och att det leder till en utveckling av högskoleutbildningen generellt.

Följ vårt arbete

På denna sida kommer du att kunna följa vårt arbete med uppdraget. Här kommer vi även att publicera delredovisningar, information om aktiviteter och övrigt med anknytning till uppdraget.