UKÄ har haft i uppdrag av regeringen att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.

Genom en ändring i UKÄ:s regleringsbrev den 30 augusti 2018 fick myndigheten i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingick att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Redovisningen skulle även innehålla fördjupningsstudier av den verksamhet som bedrivs och vad den resulterat i.

UKÄ hoppas i förlängningen att den pedagogiska utvecklingen i högskolan ska få en större uppmärksamhet och att det leder till en utveckling av högskoleutbildningen generellt.

Ta del av vår webbrapportering

Uppdraget rapporterades till regeringen den 17 december 2019. På länken nedan kommer du till vår webbrapportering. Du kan även ta del av vårt pressmeddelande som gick ut i samband med att vi publicerade webbrapporteringen.

Till webbrapporteringen av regeringsuppdraget

Läs pressmeddelande från 18 december 2019

Dokumentation från två konferenser

På länkarna nedan hittar du information från våra två virtuella konferenser

Dokumentation från konferensen den 6 mars 2020

Dokumentation från konferensen den 27 september 2019