Framtidens vårdkompetens

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- och sjukvården kan säkras genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. Senast den 31 augusti 2019 ska myndigheterna slutrapportera till regeringen.

Logotyp Framtidens vårdkompetens

Ett regeringsuppdrag om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården

Den 28 juli 2016 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och UKÄ att tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. I uppdraget ingår även att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över kompetensbehovet i hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet.

Läs mer om Framtidens vårdkompetens på regeringsuppdragets egen hemsida

Årsrapportering för 2017 Pdf, 150.3 kB.

Årsrapportering för 2018 Pdf, 579.1 kB.