Digital spetskompetens

UKÄ och Tillväxtverket har i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.

Uppdraget genomförs i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter. Slutredovisning ska ske senast den 31 oktober 2022 till Regeringskansliet.

En webbplats har tagits fram speciellt för uppdraget. Där publiceras regelbundet de rapporter som tas fram inom uppdraget. Du hittar också information om de events som ordnas inom ramen för uppdraget.

Besök webbplatsen digitalspetskompetens.se.

Det finns även en grupp på Linkedin som heter just Digital spetskomptens.

Gå med i gruppen på Linkedin.